Rösta!

El och energi blandas samman

Behovet att hushålla med energi tolkas inte så sällan av medier som att det handlar om att spara på el. Men till och med Greenpeace menar i sitt framtidscenario, där energianvändningen minskar radikalt, att elanvändningen då måste öka. Svensk Energis Kalle Lindholm reder ut begreppen el och energi....

Läs mer...

Share |

Publicerad av: Second Opinion - 16 feb 2012