Rösta!

Historieskrivning, makt och medier

22 mars, 2012 - 16:00 - 18:00 Plats:  Myntkabinettet, Slottsbacken 6 Mediehistorikern Patrik Lundell sammanfattar i Sim(o)s årsrapport 2011/2012 Sprickorna i muren sina studier av den svenska pressens självlegitimering. Journalister har som få andra haft möjlighet att skriva sin egen historia, segrarnas historia. Orden vi använder har ofta skapats och laddats av journalister; tänk ”tredje statsmakten”, ”publicist” och ”journalistik”. Olika perspektiv på mediehistoria diskuteras 22 mars i Stockholm av en kvalificerad panel:Lars-Åke Engblom, professor emeritus i medie- och kommunikationsvetenskap, ordförande i Svensk Presshistorisk förening och tidigare journalist Åsa Linderborg, kulturchef...

Läs mer...

Share |

Publicerad av: Medievärlden - 20 feb 2012