Rösta!

Hur mår mediegranskningen i Sverige?

Svaret på frågan kan bero på positionen hos den som svarar. Besvikna Juholtanhängare vill se en hårdare granskning av framvällande mediedrev medan åtskilliga redaktörer tillbakavisar drevkritiken helt, skriver Torbjörn von Krogh.  Detta är del 1 i en presentation av den moderna svenska mediegranskningens form och bakgrund som publiceras på läs mer...

Läs mer...

Share |

Publicerad av: Medievärlden - 31 jan 2012