Rösta!

Journalistik som arbete: polariseringen av en yrkeskår

22 januari, 2012 - 10:00 - 12:00 Ort:  Stockholm Plats:  Seminarierummet ME 439, Södertörn När journalistikens förändring under de senaste decennierna diskuteras är det ofta i termer av teknikutveckling, medan organisatoriska och sociala förändringar får mindre utrymme - eller anses underordnade tekniken. På detta seminarium presenteras resultat från ett forskningsprojekt som jämfört journalistikens förändrade arbetsprocesser i sex europeiska länder (Sverige, Storbritannien, Tyskland, Italien, Polen och Estland) med fokus på hur teknik i samspel med organisation och övergripande samhälleliga förändringar har förändrat själva innehållet i det journalistiska arbetet och bidragit...

Läs mer...

Share |

Publicerad av: Medievärlden - 16 jan 2012