15 Rösta!

Planerade investeringar läggs på is

Den nya prisregleringen på elnät innebär minskade investeringar för Kalmar Energi. VD Anna Karlsson menar att risken för elavbrott kommer att öka. Av Mats Olin på uppdrag av Svensk Energi....

Läs mer...

Share |

Publicerad av: Second Opinion - 21 feb 2012