Rösta!

PON vidtar inga åtgärder mot Guillous utspel

När Aftonbladet förra veckan klandrades för en krönika av Jan Guillou, pekade Jan Guillou på nytt ut anmälaren bakom fällningen för oegentligheter. PON:s ordförande, Per Virdesten, menar att sådana motangrepp kan vara problematiska för anmälarna, men har inga planer på att vidta några egna åtgärder i frågan. ...

Läs mer...

Share |

Publicerad av: Second Opinion - 17 feb 2012