Rösta!

TV4:s lokala försäljning ökade kraftigt

TV4 ökade omsättningen men minskade resultatet jämfört med 2010. Omsättningen ökade till 5 555 (5 265) miljoner kronor. Rörelseresultatet minskade till 529 (826) miljoner, vilket ger en rörelsemarginal på 10 (16) procent. Om inte C More/Canal+ räknas med låg dock resultatet ganska stilla, på 654 (666) miljoner kronor.läs mer...

Läs mer...

Share |

Publicerad av: Medievärlden - 20 feb 2012