Rösta!

Uppdrag Granskning vill gräva mer i näringslivet

Nils Hanson och Magnus Danielson. JMK-doktoranden Magnus Danielson påbörjade nyligen en avhandling om Uppdrag Granskning ur ett maktperspektiv och ska bland annat titta närmare på vilka samhällsområden som granskas i programmet. Uppdrag Gransknings projektledare, Nils Hanson, anser själv att de behöver titta mer på näringsliv och kulturfrågor framöver. ...

Läs mer...

Share |

Publicerad av: Second Opinion - 27 jan 2012